DROGPOLICY

Garphyttans IF

Materialet är framtaget i samarbete mellan

Garphyttans IF och Örebro läns Idrottsförbund

DROGPOLICY

För ungdomar och vuxna i

Garphyttans IF.

Garphyttans IF är uppbyggt på ideell bas och arbetar för att utveckla idrottsverksamheten, skapa gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en Drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och som stöd till föreningens medlemmar.

Syftet med vår policy är att förhindra bruk av tobak, alkohol, narkotika och dopning.

TOBAK

( t ex snus och cigaretter )

Åldersgräns 18 år för inköp av tobak, enligt svensk lag.

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak gör vi på följande sätt:

– Samtal med ungdomarna.

– Vid upprepade tillfällen kontakt med föräldrarna

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och styrelsen.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningens aktiviteter bör man därför avstå från att använda tobak i alla former.

ALKOHOL

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang

Åldersgräns 20 år för köp på Systembolaget, enligt svensk lag.

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år druckit alkohol gör vi på följande sätt:

.- Samtal med ungdomarna och omedelbar kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och styrelsen.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

– Man får inte dricka alkohol under resor, läger och andra verksamheter där barn och ungdomar är med.

– Som chaufför vid föreningens verksamhet gäller total nykterhet 24 timmar innan.

– Man får inte komma berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.

– Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

– På fester där det förekommer alkohol gäller 18 års åldersgräns för deltagande.

– Ska inte vara berusad när vi representerar Garphyttans IF.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

– Enskilt samtal

– Erbjuda hjälp och stöttning

– Om ledaren kommer berusad till verksamheten, avstängning från ungdomsledaruppdrag.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

NARKOTIKA & DOPINGPREPARAT

All hantering och bruk av narkotika är förbjudet, enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler (för information om förbjudna substanser och preparat www.rf.se) dessutom är hantering och bruk av vissa dopingpreparat förbjudna enligt svensk lag t.ex. anabola steroider.

Om vi skulle upptäcka narkotika/dopingsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:

– Samtal med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar.

– Kontakt med sociala myndigheter och polis.

– Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp.(endast vid doping)

– Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas, ledarnas och styrelsen.