Grundsyn barn o ungdom

Vi vill:

Att vår verksamhet ska vara öppen för alla pojkar och flickor – oavsett förutsättningar och ambitionsnivå.

Ge våra barn och ungdomar en bra grund för ett livslångt idrotts – och rörelseintresse.

Att idrotten ska vara en positiv del i våra barns och ungdomars utveckling och fostran.

Därför är vår strävan att arbeta så här:

Det ska vara roligt att idrotta i GIF – rörelseglädje, lekfullhet, gemenskap, och trygghet är därför viktiga nyckelord.

Deltagarna måste få utvecklas i sin egen takt (utifrån mognadsnivå) och strävar efter att ge var och en utmaning på sin nivå.

Variation och allsidighet måste vara viktiga inslag i idrotten, speciellt i de lägre åldrarna där idrottsskolan är en viktig bas.
En förutsättning är också att vi respekterar varandras säsonger i barn idrotten och att en del håller på med flera idrotter parallellt.

Det är viktigt att alla barn och ungdomar känner att de duger – oavsett prestation.
Vi hanterar därför tävlingsmomentet varsamt- speciellt i de lägre åldrarna. Tävlingsmomentet måste vara frivilligt.

Vi vill påverka våra barns och ungdomars attityder på ett positivt sätt -bl.a när det gäller fairplay och det negativa med droger.

Vi vill fostra våra barn och ungdomar i en demokratisk anda, där delaktighet och ansvar är viktiga begrepp.

Vi vill ha så många av våra aktiviteter som möjligt i närområdet – speciellt för de yngre barnen.

Vi måste ha en helhetssyn på individen, idrott är härligt, men skola, utbildning och social utveckling måste gå i första hand.

Vi ser utvecklingen från barn till vuxen idrottare långsiktigt. Målet med barnidrottare är inte att vinna just nu.

Våra ledare ska vara utbildade, följa vår gemensamma grundsyn och vara positiva förebilder för våra barn och ungdomar – även utanför arenan.