TRAFIKPOLICY

Gäller för alla sektioner inom Garphyttans IF

Vid transporter som sker i föreningens regi

– skall föraren följa de hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen, samt anpassa hastigheten efter väglaget och tänka på att det är andras barn i bilen/bussen.

– skall föraren och samtliga passagerare använda bilbälte. Fler personer, än vad som finns bälten på anvisade platser, skall inte färdas i bilen/bussen.

 – skall föraren ha haft körkort i minst 18 månader.

– skall fordonet vara godkänt av svensk Bilprovning och ha godkända däck (såväl sommar som vinter).

– skall i övrigt gällande trafikregler efterlevas.

– skall passagerare underlätta för föraren så långt som möjligt genom att se till att en lugn miljö råder.

 – skall information om Första Hjälpen och ”Först Hjälpen-     material” finnas i bilen.

– skall föraren vara nykter och inte köra ”dagen efter”

*Policyn gäller för körning till och från träning och tävling.

*Policyn fastslogs på GIF:s Årsmöte 2002